Åsikter om uranbrytning - En studie kring argument och natursyn

DSpace Repository

Åsikter om uranbrytning - En studie kring argument och natursyn

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Åsikter om uranbrytning - En studie kring argument och natursyn
Author Mårtensson, Per
Date 2012
English abstract
I have researched the opinions held about uranium mining. To find out, I interviewed both opponents and proponents to the industry. In addition to investigating the opinions held about the mining, I examined the view of nature my interviewees have to see if there is a connection between how they look on nature and their attitude to uranium mining. It was found that the strongest reason for the person's attitude to uranium mining is their attitude to nuclear power. How my interviewees looked at the nature differed principally in that the advocates were more likely to see nature as a resource and that they had a greater faith in technology and the market as a tool for solving environmental problems. Opponents generally believed that humans need to change their lifestyle and strive to establish a more sustainable society. They called for greater investment in renewable energy and energy-saving technology. How a person looks at nature is likely to affect his or her attitude to uranium mining. However, I have come to the conclusion that the issue is so large and spans over so many fields, that the view of nature alone cannot explain a person’s attitude.
Swedish abstract
Jag har undersökt vilka åsikter som finns om uranbrytning. För att på bästa sätt ta reda på det har jag intervjuat såväl de som är positivt inställda till industrin, som de som är negativt inställda. Förutom att utreda vilka åsikter som finns om brytningen har jag granskat vilken natursyn mina informanter har för att se om det finns ett samband mellan hur de ser på naturen och deras inställning till uranbrytning. Det framkom att den starkaste anledningen till hur en person ställer sig till uranbrytning är deras inställning till kärnkraft. Hur mina informanter såg på naturen skilde sig åt främst genom att förespråkarna var mer benägna att se naturen som en resurs samt att de hade en större tilltro till tekniken och marknaden som verktyg för att lösa miljöproblem. Motståndarna ansåg generellt att människan behöver förändra sin livsstil och efterstäva ett mer hållbart samhälle. De efterlyste större satsningar på förnyelsebara energikällor och energieffektiviserande teknik. Hur en person ser på naturen inverkar sannolikt på hans eller hennes inställning till uranbrytning. Jag har dock kommit fram till att frågan är så stor och spänner över så många fält, att natursyn i sig självt inte kan förklara en persons ställningstagande.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject Uranbrytning
Åsikter
Natursyn
Kärnkraft
Handle http://hdl.handle.net/2043/13163 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics