En skola i kris

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En skola i kris
Author Nilsson, Lina ; Hansson, Ulrika
Date 2011
Swedish abstract
Från massmedia presenteras skoldebatten och som blivande lärare är vi några av de i samhället som i framtiden kommer beröras av den. Det är därför aktuellt att titta på hur den ser ut. Vilka aktörer är det som pratar om skolans kvalitet och lärarnas kompetens, och hur argumenterar de för att förbättra Sveriges skolresultat. Medias roll är av betydelse eftersom vi grundar en uppfattning om skolan utifrån media. Viktigt för vår undersökning har varit hur språket ger betydelse och konstruerar gemensamma föreställningar om skolan. Med hjälp av en diskursanalys som metod har vi kunnat undersöka och analysera aktörernas positioner i förhållande till varandra, och även vilka mönster som skoldebatten förmedlar genom aktörernas uttalanden. Resultatet för vår analys kan i korta drag beskrivas med att läraren pekas ut som syndabock för Sveriges skolors sjunkande resultat och att skoldebatten ger ett sken av en skola som måste förändras.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Diskurs
Diskursordning
Hegemoni
Hermeneutik
Makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/13166 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics