Abrahams barn : inkluderande undervisning utifrån kreativt samarbete och dialog

DSpace Repository

Abrahams barn : inkluderande undervisning utifrån kreativt samarbete och dialog

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Abrahams barn : inkluderande undervisning utifrån kreativt samarbete och dialog
Author Liljefors Persson, Bodil
Editor Löfstedt, Malin
Date 2011
Swedish abstract
Detta bokkapitel behandlar ett forskningsprojekt där temat Abrahams barn stått i fokus i religionsundervisningen. Projektet har undersökt studenters erfarenheter av undervisning om temat Abrahams barn som ett moment i en kurs i lärarprogrammet som handlar om kulturmöten och identitet i skolan. I kursen introduceras judendom, kristendom och islam och i temat Abrahams barn, som ses som en didaktisk metod, får studenterna bland annat dramatisera berättelser ur Bibeln och Koranen efter ett upplägg av Dorothea Rosenberg. Ambitionen med kapitlet är att visa hur temat AB med sina ingående olika delar är ett sätt att undervisa om religions- och kulturmöten och identitetsskapande. Den kulturella och religiösa mångfald som möter i svenska klassrum idag kan på ett positivt sätt bidra till att religionskunskapsundervisningen blir ett spännande och kreativt utrymme där elever kan engageras i pågående samtal om vad som gör ett samhälle hållbart. Ett ämnesteoretiskt och didaktiskt medvetet arbete med temat Abrahams barn kan fungera utmärkt i syfte att skapa förutsättningar för inkludering och kulturmöten på olika stadier och utbildningsnivåer.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
ISBN 978-91-44-05785-9
Pages 187-202
Language swe (iso)
Subject religionsdidaktik
mångfald
etik
livsfrågor
Abrahams barn
inkluderande undervisning
dialog
läroprocesser
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/13191 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics