Integration mot ohälsa. Äldre iranska kvinnor i Malmö

DSpace Repository

Integration mot ohälsa. Äldre iranska kvinnor i Malmö

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Integration mot ohälsa. Äldre iranska kvinnor i Malmö
Author Magnusson, Finnur ; Kiwi, Mahin
Date 2011
English abstract
This article aims at studying how a number of late-in-life Iranian female migrants relate their everyday life witj improvised day-center activities,organozed by an Iranian-Swedish association in Malmö. Their narratives of loneliness, faltering nhealth and urging for integration in Swedish society, reflect and image that contrast the common generalizing assumptions of elderly migrants as passive bearers of cultural characteristics
Swedish abstract
Utgångspunkte i den här artikeln är den informella omsorgsverksamhet som under ett par år har bedrivits av den lokala iransk-svenska föreningen i Malmö. I studien fokuseras ett antal kvinnor som deltagit i verksamheten. I deras berättelser om ensamhet, bristande hälsa som leder till en längtan efter en integration i det svenska samhället får vi enbild som går tvärtemot en rad generella antaganden om äldre invandrare som passiva förvaltare av kulturella särdrag
Link http://journals.sfu.ca/smt/index.php/smt/article/v... (external link to publication)
Publisher Socialmedicinsk tidskrift
Host/Issue Socialmedicinsk tidskrift;3
Volume 88
ISSN 0037-833X
Language swe (iso)
Subject ethnicity
Old age
later-life-migrants
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13207 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics