Praktik och teori : Internationalisering

DSpace Repository

Praktik och teori : Internationalisering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Journal
Title Praktik och teori : Internationalisering
Editor Smitt, Helena
Date 2001
English abstract
Frågan och temat för detta nummer är om och varför det är viktigt för högskolan att vara inne i ett internationaliseringsarbete? Handlar det om nytta, prestige, är det en modern ritual eller något annat? Världen blir aldrig som förr - men har den någonsin varit det, frågar sig en skribent apropå de traumatiska händelserna i USA i höstas. Du kan också läsa om hur beslut som fattas inom den europeiska gemenskapen i högsta grad berör Malmö högskola. Du kan följa vad som hände i ett internationellt projekt i Kaliningrad där Malmö högskola i hög grad var inblandad. Du kan läsa om behovet av diskussion innan högskolan anpassar sig till ett europeiskt betygssystem. Du får följa med till en välregisserad internationell dramakonferens. Du får flera aspekter på globaliseringsrörelsen m.m. Men det finns också en skribent som frågar sig om universitetens och högskolornas internationaliseringsiver verkligen gagnar lärosätena?
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik och teori;4
Series/Issue Praktik & teori;4
ISSN 1104-6570
Language swe (iso)
Subject 50301
Handle http://hdl.handle.net/2043/1321 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics