Kulturkrock med konsekvenser

DSpace Repository

Kulturkrock med konsekvenser

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Kulturkrock med konsekvenser
Author Lisberg Jensen, Ebba ; Ouis, Pernilla
Date 2011
English abstract
A debating article regarding the fact that humanistic and social science researchers often are assessed regarding rules of publication that are common among natural scientists. For example, the order of authors among social scientists are often alphabetical, while it among medical researcher and others, are organised according to a number of principles. This kind of cultural clashes must be openly discussed among researchers, so that one group will not be judged through the eyes of other standards.
Swedish abstract
En debattartikel angående det faktum att humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare ofta bedöms i enlighet med publikationsregler från den naturvetenskapliga världen. Till exempel är det vanligast bland samhällsvetare att författarordningen är rakt vetenskaplig, medan den bland naturvetare och medicianre, är organiserad enligt komplexa sociala principer. Denna typ av kulturkrockar måste diskuteras öppet mellan forskare, så att den ena gruppen inte bedöms med den andras glasögon.
Link http://sulf.episerverhotell.net/templates/Copyrigh... (external link to publication)
Publisher Svenska universitetslärarförbundet
Host/Issue SULF-tidningen;4
Language swe (iso)
Subject research cultures
standards
humanities
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13217 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics