Det moderna kalhyggesbruket: från framgångssaga till förhandlingslösning

DSpace Repository

Det moderna kalhyggesbruket: från framgångssaga till förhandlingslösning

Details

Files for download Overview of item record
Publication BookChapter
Title Det moderna kalhyggesbruket: från framgångssaga till förhandlingslösning
Author Lisberg Jensen, Ebba
Editor Antonson, Hans ; Jansson, Ulf
Date 2011
English abstract
This chapter is an historical overview of the debate and politics regarding the forestry technique "clear-cutting" in Sweden. It was presented by radical young foresters in the last years of the 19th century, but came to its' hayday in the mid-20th century. Clearcutting was the modern way of harvesting timber: Big-scale, efficient, mechanised. In the 1970ies, clear-cutting met its' protesters among environmentalists, and was heavily questioned, even though it still is the dominating harvesting method in the first years of the 21st century. The one argument that actually influenced the method a little was formed upon the basis of the value of biological diversity, which, according to environmentalists, was threatened by the modern forestry regime.
Swedish abstract
Detta kapitel är en historisk överblick över debatten och politiken kring skogsavverkningstekniken ”kalhuggning” i Sverige. Tekniken presenterades av radikala unga skogsmän i slutet av 1800-talet som ett alternativ till blädningen, men fick sin högtid först i mitten av 1900-talet. Kalhyggestekniken var det moderna sättet att sköta skog: Storskaligt, effektivt och mekaniserat. På 1970-talet mötte kalhygget sina motståndare och ifrågasattes, men har trots detta fortsatt vara den dominerande skogsbruksmetoden ännu idag. Det argument som egentligen har påverkat metoden mest är miljörörelsens synpunkt att kalhyggesbruket hotar den biologiska mångfalden.
Publisher Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Host/Issue Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia
Series/Issue Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden;53
ISSN 1402-0386
ISBN 978-91-86573-10-2
Pages 402-419
Language swe (iso)
Subject forestry
clear-cutting
clearcutting
modernity
mechanisation
biodiversity
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Handle http://hdl.handle.net/2043/13219 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics