"Vad är en bild"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Vad är en bild"
Author Blom, Helena
Date 2011
Swedish abstract
Det här arbetet handlar om elever och deras uppfattning om bild, hur en bild behandlas och betraktas av eleverna och vilken bildtyp som eleverna upplever när de tänker på bild. Undersökningen representerar två olika åldersgrupper med elever på 13-14 respektive 15-16 år. Undersökningstillfällena har utförts vid två olika tidspunkter, den första gjordes våren 2008 och den andra vid hösten 2011. I arbetet kommer den eventuella påverkan av elevernas förkunskaper, ålder och det pedagogiska sammanhanget att beskrivas utifrån tidigare bildundersökningar och bildkategorisering. Utgångspunkten kommer att vara hur dessa påverkar deras syn på bild. Jag använder mig av redan existerande bildtyper i form av inre, yttre och teknisk bild och känslobegrepp i detta arbete för att redovisa, kategorisera, diskutera och analysera mitt arbete.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Bildtyper
Inre bild
Synbild
synintryck
Sinnesintryck
Teknisk bild
Upplevelse
Uppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13235 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics