Interkulturell pedagogik i praktiken -tre grundskolelärares pedagogiska verklighet och hur de arbetar interkulturellt

DSpace Repository

Interkulturell pedagogik i praktiken -tre grundskolelärares pedagogiska verklighet och hur de arbetar interkulturellt

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Interkulturell pedagogik i praktiken -tre grundskolelärares pedagogiska verklighet och hur de arbetar interkulturellt
Author Sjöbeck, Martin
Date 2012
English abstract
My interest in this topic has slowly emerged during my education and during a couple of years as a substitute at different schools in Malmö. The reason I do this study now, is that I soon will begin to work as a teacher and want to build my understanding and knowledge of what intercultural education is. By interviewing three teachers at elementary schools in central Malmö on how they work interculturaly, I intend to obtain this understanding. My ambition is not to establish any form of truth, nor is it to grade the investigated teachers, but rather to get an understanding of how it works in reality. The results shows that my informants, although they have different levels of theoretical prerequisites on intercultural pedagogy, work in a practically conscious way, which favors students at a multicultural school and that there are deficiencies in teacher training in terms of giving teachers the competence required.
Swedish abstract
Mitt examensarbete handlar om tre olika lärare på tre olika skolor i centrala Malmö 2011. Mitt syfte är att undersöka vilken kunskap om och vilka redskap läraren har för att arbeta interkulturellt och vilket stöd de får för detta arbete. Vilken interkulturell kompetens har läraren och hur ser den dagliga praktiken i klassrummet ut. Vilket förhållningssätt och attityd har läraren till sitt arbete i en mångkulturell miljö? Intresset för det här ämnet har sakta växt fram under min utbildning till lärare och ett par års erfarenhet av vikariat på olika grundskolor i Malmö och anledningen till att jag gör den här undersökningen nu är att jag snart kommer att vara lärare själv och vill skaffa mig förståelse för och kunskap om vad interkulturell pedagogik är.Genom att intervjua tre olika lärare på grundskolor i centrala Malmö om hur de arbetar interkulturellt vill jag skaffa mig denna förståelse. Min ambition är inte att fastställa någon form av sanning, eller att gradera lärarna i min undersökning, utan snarare att få förståelse för hur det fungerar i verkligheten. Resultatet visar att mina tre informanter, är att även om de har olika hög teoretisk förkunskap för interkulturell pedagogik, arbetar på ett praktiskt medvetet sätt, som gynnar elever på en mångkulturell skola samt att det finns brister i lärarutbildningen vad det gäller att ge lärarna den kompetens som krävs.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Mångkultur, interkultur, skola, pedagogik, Malmö
Handle http://hdl.handle.net/2043/13239 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics