Kusterosionsproblematik och beslutsprocesser

DSpace Repository

Kusterosionsproblematik och beslutsprocesser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kusterosionsproblematik och beslutsprocesser
Author Sjögren, Maria
Date 2009
English abstract
This study investigates how coastal erosion is being managed at the local government of Ystad. It also evolves the legal process that arose when the local government of Ystad applied for permission to extract sediment at the Sandhammaren bank for beach nourishment at the damaged areas. The purpose of the study has been to unravel the aims of the different participants and how those aims have been managed. The method of the study has mainly been textual studies of material in the legal process but has also included qualitative interviews with informants representing the county administrative board of Scania, The Municipality of Ystad and the Faculty of Engineering at Lund University. The result from the study shows how the different administrative authorities’ aims are compatible but often unclearly worded. More elaborative aims and better integration amongst the administrative authorities could lead up to more efficient coastal management.
Swedish abstract
Denna studie behandlar hur frågor kring kusterosion hanterats inom förvaltning i Ystads kommun. Den behandlar även turerna kring den juridiska process som uppstod då Ystad kommun sökte tillstånd att utvinna sand vid Sandhammarens bank för strandfodring vid erosionsdrabbade områden. Syftet har varit att utreda vilka mål de olika aktörerna i frågan har haft, vilka konflikter som uppkommit och hur de har hanterats. Genomförandet av studien har i första hand bestått av en textstudie av material från tillståndsprocessen samt kvalitativa intervjuer med representanter från Länsstyrelsen i Skåne, Ystad kommun och Lunds Tekniska Högskola. Resultaten från studien visar att de olika aktörernas mål är förenliga men ofta otydligt preciserade. Tydligare mål och bättre samverkan mellan olika aktörer skulle förhindra konflikter och leda till en effektivare förvaltning av erosionsdrabbade kuster.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Erosion
Ystad
Kusterosion
Målkonflikt
Naturreservat
Natura 2000
Löderup
Miljöbalken
Kontinentalsockellagen
Handle http://hdl.handle.net/2043/13240 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics