Företags motiv och förutsättningar för att samarbeta med teknikprogrammet

DSpace Repository

Företags motiv och förutsättningar för att samarbeta med teknikprogrammet

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 2011
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Företags motiv och förutsättningar för att samarbeta med teknikprogrammet
Author Alexandersson, Pernilla
Date 2011
English abstract
Companies motive and possibilities to corporate with the technical program
Swedish abstract
Det råder brist på framtida tekniker och skolorna behöver tillsammans med näringslivet jobba för ökat teknikintresse bland barn och unga. Även om teknikprogrammet på gymnasiet strävar efter att ge eleverna en teknisk bas är det också ett högskoleförberedande program och har andra förutsättningar än de yrkesförberedande programmen att ge eleverna insyn i industrins värld. Syftet med detta examensarbete är att undersöka företagens syn på samarbete med teknikprogrammet. . I litteraturen och i tidigare examensarbeten finner man exempel på företags möjliga syften och krav samt exempel på samarbetsformer med andra skolformer. Detta har sedan använts till grund för en enkät. Den har skickats ut till företag som idag samarbetar med teknikprogrammet på något sätt. De 28 svaren visar att dessa företag motiveras att samarbeta med teknikprogrammet dels för att bidra till samhällsnyttan men till lika stor del för sin egen skull i form av t.ex. goodwill och kontakt med möjliga arbetstagare inför en anställningsprocess. Deras krav mot skolan är i första hand god framförhållning men också att lärarna har bra kompetens, vilket flera företag är villiga att hjälpa dem att få. De vanligaste samarbetsformerna är praktikplatser och studiebesök men de flesta företag kan också tänka sig andra samarbetsformer än de som de redan har. Bland företagen i undersökningen är det oftast en person som jobbar med personalfrågor eller företagsledning som tar det övergripande beslutet om ett samarbete med skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject teknikprogrammet
teknikcollege
teknik
skola
samarbete
praktik
företag
näringsliv
Handle http://hdl.handle.net/2043/13246 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics