Gymnasieelvers attityder och engagemang till ämnet religion

DSpace Repository

Gymnasieelvers attityder och engagemang till ämnet religion

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gymnasieelvers attityder och engagemang till ämnet religion
Author Säbom, Per
Date 2012
Swedish abstract
Lärare försöker göra sitt bästa i att försöka inspirera elever. En avgörande del i att försöka inspirera en elev är att försöka förändra elevens attityder till att bli mer positiva till ämnet. Denna studies syfte är att försöka avgöra vilka förutsättningar det finns för lärare att engagera elever genom att inspirera dem. Därför har jag gjort en enkätundersökning bland 104 gymnasieelever som går första året på gymnasiet och undersökt deras attityder till ämnet religion, deras engagemang i att lägga ner tid och energi i ämnet och sambandsnivån mellan de två företeelserna. Resultatet visar att elevernas attityder till ämnet religion kan betraktas som relativt positiva, men inte i jämförelse med tidigare undersökningar i elevers attityder till skolverksamheten i allmänhet. Samma resultat gäller nivån av engagemang till ämnet, så är de relativt goda men inte i jämförelse med tidigare undersökningar till elevers engagemang till skolarbete i allmänhet. Eleverna var mer engagerade att lägga ner tid och energi under lektionstid än vad de var i att lägga ner energi utanför lektionstid. Stora skillnader uppenbarades mellan könen där kvinnor var starkt mer positiva och engagerade till ämnet religion. En liten grupp med män gav väldigt negativa kommentarer till religion och ämnet religion. Ett starkt samband visade sig mellan elevers attityder till ämnet religion och i deras engagemang i att lägga ner tid och energi i att studera religion. Det var även en stark skillnad i korrelationskoefficientsnivån (mått för samband) när man jämför sambandet mellan elevers attityder till ämnet religion och deras engagemang i att lägga ner tid och energi i att studera religion under lektionstid och mellan elevers attityder till ämnet religion och deras engagemang i att lägga ner tid och energi i att studera ämnet religion utanför lektionstid, det först nämnda hade mycket högre värde. Det kan vara av värde att veta att när man ger hemuppgifter så är förmodligen andra faktorer starkare än deras attityder i jämförelse med undervisning under lektionstid. En av dessa faktorer är till exempel viljan att ha högre betyg.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Attityder
Engagemang
Gymnasie
Religionsämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13247 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics