Att stärka kunskapsspråket i NO hos flerspråkiga elever (To scaffold the academic language proficiency in science in the multilingual classroom)

DSpace Repository

Att stärka kunskapsspråket i NO hos flerspråkiga elever (To scaffold the academic language proficiency in science in the multilingual classroom)

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att stärka kunskapsspråket i NO hos flerspråkiga elever (To scaffold the academic language proficiency in science in the multilingual classroom)
Author Enge, Annika ; Hardenhill, Elinor
Date 2011
Swedish abstract
I den här uppsatsen undersöker vi sex pedagogers tankar och erfarenheter kring undervisning av flerspråkiga elever i årskurserna ett till sex. Vi fokuserar främst kring hur de arbetar för att stärka elevernas språk i NO-undervisningen. Pedagogerna arbetar i två större kommuner i södra Sverige med en varierande andel flerspråkiga elever i sina klasser. I vår bakgrund skriver vi att det finns stora skillnader mellan meritvärdet hos elever med svensk bakgrund och hos elever med utländsk bakgrund. Allra svårast är det för de elever som kom till Sverige efter skolåldern, men även föräldrarnas utbildningsnivå spelar stor roll för elevernas skolresultat. Av de sex pedagoger vi intervjuade var det en lärare som arbetade med genrepedagogik. De andra betonade att de framför allt försökte vara extra tydliga, samt hålla ett lägre tempo för att se till att de flerspråkiga eleverna förstod allt. Vår slutsats blev att det krävs mer utbildning om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med flerspråkiga elever. Det hade även varit intressant att undersöka om och hur ett genrepedagogiskt arbetssätt i mindre grupper hade påverkat flerspråkiga elevers skolresultat.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Flerspråkighet
Genrepedagogik
NO
Kunskapsspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/13248 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics