Metoder för inlärningsprocesser av dramatiska texter för teaterelever med läs- och skrivsvårigheter, Methods for Drama Pupils with Writing and Reading Disability to Study and Learn Dramatic Art Texts

DSpace Repository

Metoder för inlärningsprocesser av dramatiska texter för teaterelever med läs- och skrivsvårigheter, Methods for Drama Pupils with Writing and Reading Disability to Study and Learn Dramatic Art Texts

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Anna ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Metoder för inlärningsprocesser av dramatiska texter för teaterelever med läs- och skrivsvårigheter, Methods for Drama Pupils with Writing and Reading Disability to Study and Learn Dramatic Art Texts
Author Röing Hellberg, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att undersöka hur man kan förenkla inlärningsprocesser av dramatiska texter för teaterelever med läs- och skrivsvårigheter. Att lära sig en text utantill kräver både förmåga att tekniskt kunna avkoda texten och förståelse av vad det skrivna ordet betyder. Som gymnasielärare i Teater skall man kunna tillmötesgå de enskilda elevernas behov och ge dem rätt verktyg för att klara av det grundläggande textarbetet som krävs inom teatern. Förhoppningen är att resultatet även skall kunna appliceras och vara användbart för flertalet elever. Data har insamlats genom intervjuer med fem professionella skådespelare om vilka metoder de använder sig av för att memorera sina repliker. Även en teaterlärare intervjuades för att erhålla en bild av vilka metoder man använder sig av i undervisningen på gymnasiet. Utifrån insamlade data identifierades tretton olika metoder som sedan placerades under fem kategorier som har betydelse för själva inlärningen. Dessa kategorier var följande: metakognitiva metoder, muskelminnet, kompensatoriska resurser, fysisk aktivitet och analytiska metoder.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject analytiska metoder
dramatiska texter
fysisk aktivitet
inlärningsprocesser
kompensatoriska resurser
läs- och skrivsvårigheter
metakognitiva metoder
muskelminne
studieteknik
sociokulturella perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/13249 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics