Elevers motivation till att lära NO

DSpace Repository

Elevers motivation till att lära NO

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers motivation till att lära NO
Author Bengtsson, Åsa
Date 2011
Swedish abstract
Jag har i denna studie undersökt elevers motivation till att lära NO i skolan. De olika motivationsteorierna samverkar alla när det gäller motivation till att lära. Med sina olika attityder påverkas också eleverna av varandra vilket även påverkar deras motivation till att lära. I denna studie har elever från tre 6:e klasser fått svara på frågor i en enkätstudie om vad de tycker om innehållet i de naturorienterande ämnena, kraven i NO, synpunkter på varför de gör sina läxor/läser till ett prov. De har även fått svara på frågor om hur de bäst tycker om att arbeta och hur en lektion skall vara för att de skall kunna lära bäst. Resultaten visar att eleverna är motiverade till att lära och de drivs både av sin inre som av sin yttre motivation. En övervägande majoritet av eleverna upplever att kraven i NO är på en lagom nivå och dessa elever upplever även att NO är roligt. Och en övervägande majoritet av de elever som upplever NO som mycket tråkigt tycker också att NO borde vara lättare. Resultaten från denna studie visar också att eleverna kan bli motiverade till att lära även om innehållet i NO inte känns helt meningsfullt. Eleverna har även svarat att de tycker att de kan lära bäst på flera olika sätt; både genom laborationer i grupp, då de arbetar självständigt, och när de lyssnar till läraren eller diskuterar med kompisarna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject elever
grundskolan
attityder
motivation
motivationsteorier
Handle http://hdl.handle.net/2043/13254 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics