Vägledning på ett universitet - en jämförelse av studie- och yrkesvägledare med olika utbildningsbakgrund

DSpace Repository

Vägledning på ett universitet - en jämförelse av studie- och yrkesvägledare med olika utbildningsbakgrund

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägledning på ett universitet - en jämförelse av studie- och yrkesvägledare med olika utbildningsbakgrund
Author Andersson, Margareta ; Jonsson, Anna
Date 2012
Swedish abstract
I vår studie vill vi undersöka eventuella skillnader i arbetssätt mellan utbildade studie- och yrkesvägledare och vägledare med annan utbildningsbakgrund på ett universitet i södra Sverige, med fokus på det enskilda samtalet. Vår frågeställning har delats upp i följande frågor: vilka riktlinjer finns för vägledningsarbetet på universitetet, finns skillnader i arbetssätt mellan vägledare med studie- och yrkes-vägledarutbildning och vägledare med annan utbildningsbakgrund, i sådana fall vilka samt hur prioriteras det enskilda samtalet? Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för undersökningen. Vi har intervjuat fyra studievägledare verksamma inom universitet. Därefter har vi analyserat det resultat vi har fått, i förhållande till tidigare forskning inom området, samt kopplat till de teorier som vi ansett relevanta för studien. Vårt resultat visar att det finns skillnader i arbetssätt mellan studie- och yrkesvägledare och vägledare med annan utbildningsbakgrund. Vid en anställning som studievägledare på universitetet efterfrågas framförallt ämneskunskapen inom institutionen och fakulteten och inte en examen i studie- och yrkesvägledning. Vägledningssamtalet har hos våra intervjupersoner en hög prioritet men har olika innebörd för våra intervjupersoner beroende på vilken utbildningsbakgrund de har. Med hjälp av bland annat Bourdieus och Hodkinson & Sparkes teorier kan vi förstå att det finns skillnader i arbetssätt beroende på vilken utbildningsbakgrund studievägledarna har.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject universitet, vägledning, studie- och yrkesvägledare, arbetssätt, samtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/13260 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics