Att finna motivation – En studie om hur vägledare arbetar för att motivera personer med funktionsnedsättning att ta sig ut på arbetsmarknaden

DSpace Repository

Att finna motivation – En studie om hur vägledare arbetar för att motivera personer med funktionsnedsättning att ta sig ut på arbetsmarknaden

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att finna motivation – En studie om hur vägledare arbetar för att motivera personer med funktionsnedsättning att ta sig ut på arbetsmarknaden
Author Olsson, Josefine ; Johansson, Anna
Date 2012
Swedish abstract
Detta arbete behandlar vägledares arbete med att motivera personer med funktionsnedsättning att ta sig ut på arbetsmarknaden. Syftet med arbetet är delvis att undersöka vägledares kunskaper om de riktlinjer och insatser som finns för att underlätta för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Syftet är även att undersöka hur vägledare använder sig av motivationsteorier och modeller för att motivera personer med funktionsnedsättning. Våra frågeställningar lyder: •Vilka arbetsmarknadspolitiska riktlinjer och insatser, för personer med funktionsnedsättning, känner de vägledare vi intervjuat till? •Hur arbetar dessa vägledare med teorier och metoder för att motivera personer med funktionsnedsättning? Vi har använt oss av teorier som behandlar motivation, till exempel teorin om MI och lösningsfokus. Teorier om stigmatisering och KASAM har använts för att ge en djupare förståelse för den funktionsnedsattas upplevelse av samhället och av sin omvärld. För att samla in det empiriska materialet har vi använt oss av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sex intervjupersoner som arbetar inom två olika verksamheter. Det huvudsakliga resultat av undersökningen är att vägledarna har väldigt varierande kunskap om de insatser och riktlinjer som finns. Den mest använda teorin bland intervjupersonerna visade sig vara teorin om lösningsfokus. Det visade sig också att trots att intervjupersonerna kände till många teorier, så använder de sig bara av utvalda delar för att skapa sina egna arbetsätt utifrån dessa teorier.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Vägledning
Funktionsnedsättning
Motivation
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsförmåga
Handle http://hdl.handle.net/2043/13265 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics