Postmodern counseling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Postmodern counseling
Author Skråge, Magnus ; Isosalo, Dennis
Date 2012
English abstract
In this work, we have had as objective to investigate whether the post-modern values ​​of society creates a need to change the guidance in the direction of a holistic guidance, the work referred to as Personal guidance. The result of the work we think shows that there is such a need. There are many indications that we largely already live in the postmodern society, and therefore we believe that it is certainty that we are in counseling circles discussing this further. We would also like to see further research in the field for the same reason. The work is based on literature reviews and theoretical basis is constructivist guidance.
Swedish abstract
I detta arbete har vi haft som syfte att utreda om det postmoderna samhällets värderingar skapar ett behov av att förändra vägledningen i riktning mot en holistiskt inriktad vägledning, i arbetet betecknad som Personlig vägledning. Resultatet i arbetet tycker vi visar att det föreligger ett sådant behov. Mycket talar för att vi till stora delar redan lever i det postmoderna samhället och därför anser vi att det är angeläget att vi i vägledningskretsar diskuterar detta vidare. Vi vill även se fortsatt forskning inom området av samma skäl. Arbetet bygger på litteraturstudier och som teoretisk grund ligger Konstruktivistisk vägledning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Studie- och yrkesvägledning
vägledning
postmoderna samhället
samhällsutvecklingen
Handle http://hdl.handle.net/2043/13267 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics