Skolorganisationens betydelse i arbetet med att stödja elever med diagnos dyslexi

DSpace Repository

Skolorganisationens betydelse i arbetet med att stödja elever med diagnos dyslexi

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Borg, Zandra
dc.contributor.author Buredal, Jessica
dc.date.accessioned 2012-01-30T10:08:52Z
dc.date.available 2012-01-30T10:08:52Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13290
dc.description Syftet med vår studie var att undersöka hur organisationen ser ut kring elever med diagnosen dyslexi. Vi har gjort en kvalitativ undersökning som grundat sig på intervjuer och dokumentanalyser. Studien är baserad på sju halvstrukturerade intervjuer och analys av 36 åtgärdsprogram. Vårt antagande som vi även tycker framgår ur Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2011:8) var att många skolor saknar ett helhetsperspektiv i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Våra förutfattade meningar var även att åtgärdsprogram för elever med diagnosen dyslexi inte används som ett pedagogiskt instrument i den utsträckning vi önskar. Resultatet visar att våra förutfattade meningar inte stämmer på de två undersökta skolorna. Vi kunde dock inte utläsa enbart efter dokumentanalyserna om skolorna använder åtgärdsprogrammen som ett instrument i sin undervisning men det framkom istället under intervjuerna att ingen av skolorna “väntar och ser” utan arbetar istället “som om” direkt vid misstanke om dyslexi. Det som framkom tydligast under vår studie var vikten av hur specialpedagog och speciallärare arbetar och organiserar på en skola. en_US
dc.format.extent 56 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject dyslexi sv_SE
dc.subject elever i behov av stöd sv_SE
dc.subject läs- och skrivsvårigheter sv_SE
dc.subject organisation sv_SE
dc.subject specialpedagogens roll sv_SE
dc.subject åtgärdsprogram sv_SE
dc.title Skolorganisationens betydelse i arbetet med att stödja elever med diagnos dyslexi en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics