Vem där? En studie i vilka individer som får stå som representanter i läroböcker i religion/Who’s there? A study of which individuals stand as representatives in Religion textbooks?

DSpace Repository

Vem där? En studie i vilka individer som får stå som representanter i läroböcker i religion/Who’s there? A study of which individuals stand as representatives in Religion textbooks?

Details

Files for download
Icon
Uppsats i religio ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem där? En studie i vilka individer som får stå som representanter i läroböcker i religion/Who’s there? A study of which individuals stand as representatives in Religion textbooks?
Author Ganz, Alexander
Date 2012
English abstract
The aim of this study was to examine how the multi cultural society is reflected in the Religion textbooks used in schools today. The study looks at which individuals are chosen as representatives of a whole religion and it takes off in a gender- and ethnicity perspective. The textbooks have all been published under the curriculum of Lpo 94. The results were found with the use of a content analysis and a comparative analysis. These analyses have been used to look at the individuals in the textbooks and things like gender, ethnicity and content in their statements have been emphasized. In addition to that these things have been compared to one another in order to form a general compilation of the results. In conclusion, the image of the individuals examined in the textbooks proves to be of a fair gender- and ethnicity perspective.
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att se hur det multikulturella samhället speglas i de läromedel som används på skolorna idag. Undersökningen tittar på vilka individer som väljs ut som representanter för en hel religion och tar avstamp i ett genus och etnicitetsperspektiv. Läromedlen är alla utgivna under Lpo 94. Resultaten har kommit fram via en innehållsanalytisk och komparativ studie där individerna i läromedlen undersökts; saker som kön, etnicitet och innehåll i utsagorna har lyfts fram. De har därutöver komparerats mot varandra för att ge ett övergripande resultat och sammanställning. Sammanfattningsvis ges en bild av ett gott genus och etnicitetsperspektiv hos individerna i de läromedel som undersökts.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject läromedelsanalys, religion, individer, genus, etnicitet
textbook analysis, religion, individuals, gender, ethnicity
Handle http://hdl.handle.net/2043/13318 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics