Att tolka styrdokument - en fråga om utbildning och yrkesroll? En studie i hur sex pedagoger resonerar kring förändringarna i läroplanen för förskolan, Lpfö98/10

DSpace Repository

Att tolka styrdokument - en fråga om utbildning och yrkesroll? En studie i hur sex pedagoger resonerar kring förändringarna i läroplanen för förskolan, Lpfö98/10

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att tolka styrdokument - en fråga om utbildning och yrkesroll? En studie i hur sex pedagoger resonerar kring förändringarna i läroplanen för förskolan, Lpfö98/10
Author Hansen, Helén ; Andersson, Kerstin
Date 2011
Swedish abstract
I samband med att förskolan blev en del av skollagen gjordes en revidering av Lpfö98. Förändringar och förtydliganden i Lpfö98/10 är grunden till vår studie. Vårt syfte var att synliggöra pedagogers resonemang kring Lpfö98/10 samt huruvida yrkesrollen har en del i förståelsen av läroplanen. Studien grundar sig på forskning kring styrdokument och intervjuer gjorda på pedagoger i förskolan. I resultatet framkom det bland annat att läroplanen har blivit tydligare men att ansvarsbegreppet kan tolkas på olika sätt. En av de viktiga slutsatserna var att de olika tolkningarna ständigt bör diskuteras i arbetslagen för att ett gott samarbete ska råda.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Ansvarsbegrepp, förskola, pedagoger, profession, reviderad läroplan, samverkan med skolan, tolkningar, tydlighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13340 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics