Fritidspedagogens roll i klassrummet- Förbereder lärarutbildningen studenten för denna yrkesroll?

DSpace Repository

Fritidspedagogens roll i klassrummet- Förbereder lärarutbildningen studenten för denna yrkesroll?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fritidspedagogens roll i klassrummet- Förbereder lärarutbildningen studenten för denna yrkesroll?
Author Fernö, Malin ; Sköldeborn, Linda
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att få en inblick i vad fritidspedagogens uppdrag i klassrummet är. Genom att studera yrkesroll och status vill vi få reda på hur några verksamma fritidspedagoger upplever detta uppdrag och sin yrkesroll. Vi vill även studera utbildningens form och innehåll ur ett historiskt och ett nutida perspektiv för att ta reda på om och hur yrkesrollen har förändrats. Genom litteratur och empiri i form av intervjuer har vi kommit fram till att avsaknaden av riktlinjer för vad fritidspedagogens roll i klassrummet är gör att fritidspedagogen, i samverkan med klassläraren, själv får tolka sin roll och göra den till sin egen. Utifrån intervjuer med informanter har vi också kommit fram till att vissa grundläggande kompetenser som de tycker ska ingå i en fritidspedagogsutbildning idag saknas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Fritidspedagog
Samverkan
Status
Utbildning
Yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/13342 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics