Normal life crises and insanity : mental illness contextualised

DSpace Repository

Normal life crises and insanity : mental illness contextualised

Details

Files for download
Icon
original article
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Normal life crises and insanity : mental illness contextualised
Author Ingvarsdotter, Karin ; Johnsdotter, Sara ; Östman, Margareta
Date 2012
English abstract
According to a 2005 survey, the people of Rosengård, a culturally heterogeneous borough of Malmö, Sweden, utilise considerably less mental health services in relation to their estimated needs than the rest of the city’s population. A study based on interviews with people living or working in the area revealed several possible reasons. Most important was their perception of what constitutes mental illness. If the cause of one’s disturbed mental state is viewed as a normal life crises rather than an illness, one does not seek medical treatment. The aim of this article is to illustrate how under-utilisation of mental health services by an immigrant population can be explained by their different perceptions of what constitutes mental illness. Interventions should add concerns regarding a client’s socio-economic and psychosocial needs, rather than solely follow a medical model.
Swedish abstract
Enligt en kartläggning från 2005 utnyttjar befolkningen i Rosengård, en kulturellt heterogen stadsdel i Malmö, avsevärt mindre psykiatrisk vård i relation till uppskattade behov i jämförelse med övrig befolkning i Malmö. Med stöd av data från en intervjustudie bland folk som bor eller arbetar i stadsdelen klargjordes flera möjliga orsaker till den låga konsumtionen. Den främsta orsaken var synen på psykisk ohälsa; om ett mentalt tillstånd inte uppfattas som en sjukdom utan en normal livskris söker man inte medicinsk behandling för det. Syftet med artikeln är att illustrera hur underkonsumtion av psykiatrisk vård bland invandrare kan förklaras av ett annorlunda synsätt på psykisk ohälsa. Interventioner bör även inkludera människors socioekonomiska och psykosociala värld snarare än att enbart fokusera på deras mentala tillstånd.
DOI https://doi.org/10.1080/13691457.2010.545771 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Taylor & Francis
Host/Issue European Journal of Social Work;3
Volume 15
ISSN 1369-1457
Pages 345-360
Language eng (iso)
Subject culture
mental illness
culture
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/13347 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics