Hur blir barn med Downs syndrom bemötta i förskolan och skolan/särskolan?

DSpace Repository

Hur blir barn med Downs syndrom bemötta i förskolan och skolan/särskolan?

Details

Files for download
Icon
Undersökning om hur ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur blir barn med Downs syndrom bemötta i förskolan och skolan/särskolan?
Author Persson, Linn
Date 2012
Swedish abstract
Det här examensarbetet fokuseras på Downs syndrom. Jag valde att undersöka bland annat hur barn med syndromet blir bemötta av personal och andra barn när de börjar i förskolan och skolan/särskolan och hur personalen anpassar verksamheten för att barnet ska trivas. Vidare undersöktes hur pedagogerna i de olika verksamheterna går tillväga för att ha ett bra samarbete med hemmet. Jag har även tagit reda på vem det är som bestämmer om det handikappade barnet ska gå integrerat i vanlig klass eller om han/hon börjar i särskolan. Jag använde mig av en kvalitativ metod. Fyra personer blev intervjuade med hjälp av penna och papper. Trattekniken användes med först öppna frågor, för att sedan gå över till mer privata frågor (om intervjupersonen accepterade det). Efter alla intervjuer var det dags att transkribera svaren. Resultatet och slutsatsen var att barnen i undersökningen blev positivt bemötta av alla i verksamheten där de gick/går. Ett gott samarbete med hemmet får de genom att använda sig utav en loggbok där både personalen och föräldrarna kan skriva små notiser till varandra. De som bestämmer om barnet ska gå i vanlig klass eller särskola är i första hand föräldrarna. Elevhälsan gör en bedömning av barnet i fyra olika delar, den kan föräldrarna sen använda som underlag när de bestämmer vart deras barn ska gå.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Barn
Downs syndrom
Familj
Handikapp
Skola
Stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/13351 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics