Art as a form of expression in the teaching of theoretical subjects in grades 1-5

DSpace Repository

Art as a form of expression in the teaching of theoretical subjects in grades 1-5

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Art as a form of expression in the teaching of theoretical subjects in grades 1-5
Author Miklaszewska, Beata ; Sygdziak, Malgorzata Gosia
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka pedagogernas förhållningssätt till bild och användning av bild som en uttrycksform vid undervisningen av de teoretiska ämnena i skolår 1-5. I undersökningen vill vi även diskutera om pedagogernas intresse, erfarenheter eller kunskaper inom bildområdet kan styra eller påverka deras val av implementering av bilden i undervisningen. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med sex pedagoger bestående av fyra lärare och två fritidspedagoger alla verksamma inom skolår 1-5. Analysen tolkas med hjälp utav forskarna Skinner, Piaget och Vygotskijs olika teorier om barns utveckling, lärande och inlärning samt av andra teorier relevanta för ämnet och av skolans styrdokument. I undersökningen framgår att alla pedagogerna har en positiv inställning till bild som uttrycksform och att alla pedagogerna arbetar i någon utsträckning med bild i undervisningen. Trots det har vi kunnat urskilja att pedagogernas intresse, erfarenhet samt kunskap påverkar i en viss mån deras sätt att implementera bilden i undervisningen samt påverkar deras förhållningssätt till bild. Vår slutsats blir att det behövs ytterligare mer kunskap samt medvetenhet om hur bilden kan implementeras i olika undervisningsmoment och utgöra en naturlig del av undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Bild, implementera, skapa, uttrycksform
Handle http://hdl.handle.net/2043/13353 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics