Sångstunden i förskolan - pedagogers uppfattningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv

DSpace Repository

Sångstunden i förskolan - pedagogers uppfattningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Student essay on ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sångstunden i förskolan - pedagogers uppfattningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv
Author Traneborn, Therese
Date 2012
Swedish abstract
Fakulteten för lärande och samhälle Institutionen för skolutveckling och ledarskap Therese Traneborn 2010 Sångstunden i förskolan - pedagogers uppfattningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv While singing in preschool - pedagogues views from a special educational perspective Sammanfattning Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger uppfattar sångstunden i dagens förskoleverksamhet ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Genom att välja ett kvantitativ metod, enkätundersökning, har jag valt att undersöka ämnesområdet med så liten påverkan som möjligt från mina egna uppfattningar och värderingar. Jag har haft en positivistisk ansats att spegla verkligheten genom att kvantifiera och bearbeta empirin med statistiska metoder. Resultatet visar att pedagoger i förskolan arbetar i en kvinnodominerande verksamhet med jämlik organisation där arbetslagen beslutar om verksamheten ska genomföra sångstund eller inte på sina avdelningar. 91 procent av de 43 pedagogerna uppger att de har sångstund varje vecka på sin avdelning, 58 procent har det varje dag. Alla pedagogerna, oavsett utbildningsbakgrund, har också en hög medvetenhet om vad sångstunden kan utveckla hos barnen. Gruppstärkande och språkutvecklande får de högsta antalen svar i undersökningen. Majoriteten av pedagogerna använder sångstunden regelbundet med ett specialpedagogiskt syfte. De övar barnen medvetet inom områdena; tal- och språk, samspel/turtagning, hörsel, sinnesfunktioner och motorik. Resultaten från undersökningen har stöd i teorier, bland annat Rudolf Steiners sinnesteorier, Antonio Damasios affektteori och Kjell Granströms organisationsteorier. Nyckelord; kvantitativ,pedagoger,specialpedagogiskt syfte,sångstund Handledare: Lotta Anderson Examinator: Birgitta Lansheim
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject kvantitativ
pedagoger
specialpedagogiskt syfte
sångstund
Handle http://hdl.handle.net/2043/13365 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics