Uppföljning, utvärdering och utveckling i enlighet med förskolans reviderade läroplan (Lpfö-98)

DSpace Repository

Uppföljning, utvärdering och utveckling i enlighet med förskolans reviderade läroplan (Lpfö-98)

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Uppföljning, utvärdering och utveckling i enlighet med förskolans reviderade läroplan (Lpfö-98)
Author Degerman, Anna
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Anna Degerman (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i enlighet med förskolans reviderade läroplan (Lpfö-98 rev), Monitoring, evaluation and development in accordance to preschool curriculum, Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. Syfte: Föreliggande undersökning har syftet att undersöka hur fem förskolechefer i en sydsvensk kommun anser att det nya kapitlet ”Uppföljning, utvärdering och utveckling” i Lpfö-98 reviderad ska tolkas och hur det kommer att påverka kvalitetsarbetet inom respektive förskola samt att undersöka hur specialpedagogens roll i samband med utvärdering kan se ut. Teori: Studien utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv, Ahlberg (2001). Utvärdering ses som ett slags lärande och bör involvera förskolans alla aktörer. Metod: En kvalitativ intervjustudie utifrån en hermeneutisk ansats. Resultat: Förskolecheferna i undersökningen tydliggör att det kommer att ske vissa förändringar i förskolornas kvalitetsarbete på grund av det nya kapitlet ”Uppföljning, utvärdering och utveckling”. Förändringarna kommer att bli tydligast på avdelningsnivå där den största utmaningen tycks vara att uppnå en likvärdig kvalitet i arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling mellan avdelningarna. Förskolecheferna uttrycker att man kommer att sträva efter att göra barn och föräldrar mer delaktiga i arbetet med utvärdering av verksamheten. Det kommer att finnas fortbildningsbehov och tolkningsbehov för personal och ledning. Key-words: Development, evaluation, monitoring, preschool, preschool directors and revised curriculum.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/13367 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics