Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning - verksamhetsutvärdering ur ett organisationsperspektiv

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning - verksamhetsutvärdering ur ett organisationsperspektiv

Details

Files for download
Icon
SYV- verksamhetsu ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning - verksamhetsutvärdering ur ett organisationsperspektiv
Author Majuri, Birgit ; Saeed, Gulala
Date 2011
Swedish abstract
Utifrån de snabba omställningar, globalisering och nya omvärldskrav inom nya yrken och med krav på ny kompetens tvingas människor navigera och skapa nya karriärer. Vi såg det angeläget att undersöka hur utvärderingsprocessen på vägledningsverksamheten på vuxenutbildningen fungerar. Syftet med uppsatsen är att visa en bild av hur studie- och yrkesväglednings-verksamheten, organiseras, utvärderas och kvalitetssäkras på vuxenutbildningen. För att genomföra undersökningen valde vi att göra kvalitativa intervjuer med fem personer i olika positioner. En politiker, en förvaltningschef, en avdelningschef och en processledare på vägledningsavdelningen samt en kvalitetscontroller på utbildningsavdelningen. Valet av denna metod baserades på att vi ville få en bred förståelse för hur vägledningsverksamheten organiseras och utvärderas. Vuxenutbildningsförvaltningen i kommunen ansvarar för vägledningsfrågor och utformning av vägledningsverksamheten. Vi har valt att använda oss av utvärderings och organisationsteorier i uppsatsen. På vuxenutbildningen i vår undersökta kommun visade det sig att Studie- och yrkesvägledningen organiserades under två separata avdelningar, tillika processer. Den ena är vägledning, den andra är utbildning. Vår undersökning visade att systematiskt utvecklingsarbete saknas på vägledningsavdelningen medan det på utbildningsavdelningen bedrivs systematiskt kvalitetsarbete, men endast i en viss utsträckning för studie- och yrkesvägledning. Utvärderingsprocessen innefattar inte vägledningsverksamheten som helhet. Samsyn saknas på förvaltningen när det gäller helhetsperspektiv på studie- och yrkesvägledningen eftersom den är uppdelad i olika processer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledning, verksamhetsutveckling, vuxenutbildning, utvärdering, kvalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13372 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics