LÄXAN - En undersökning om elevers inställning till läxor

DSpace Repository

LÄXAN - En undersökning om elevers inställning till läxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title LÄXAN - En undersökning om elevers inställning till läxor
Author fidan, volkan
Date 2011
Swedish abstract
Abstrakt Syftet med min undersökning är att undersöka elevers inställning till läxor i skolan. Jag har två övergripande frågor som jag har jobbat utifrån nämligen följande: 1. Vad är elevernas uppfattningar kring läxor? 2. Vad är elevernas uppfattning om läxhjälp? Tillvägagångssättet var genom semistrukturerade intervjuer med totalt nio st elever i grupper om tre elever. Eleverna gick i årskurs åtta och nio. Teorin som jag har använt mig av är Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Intervjuerna spelades in och sedermera analyserade jag materialet genom kategorisering. Bland de svar som syns finns bl.a. att eleverna känner sig stressade när det gäller läxor. I fråga om läxhjälp så fanns det på den aktuella skolan men ändå hade vissa av de berörda eleverna inte gått på läxhjälpen. Jag anser att det krävs en diskussion kring området tillsammans i lärarlagen för att ha en gemensam policy eller strategi gällande läxor. Nyckelord: läxor, läxhjälp, Vygotskijs sociokulturella perspektiv, grundskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject läxa
Handle http://hdl.handle.net/2043/13396 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics