Gudstjänstens Drama: Om scenisk gestaltning i gudstjänsten

DSpace Repository

Gudstjänstens Drama: Om scenisk gestaltning i gudstjänsten

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gudstjänstens Drama: Om scenisk gestaltning i gudstjänsten
Author Nätterlund, Maria
Date 2010
English abstract
This essay is written by Maria Nätterlund. It is based on a project containing three dramatic performances conducted in two separate sunday services. The purpose is to see in what way a service and its attenders is affected when pedagogical drama is added. The essay is based on litterature in pedagogy and liturgy, and on qualitative interviews with 21 persons who attended the services. The results show that pedagogical drama has a large impact on the service, why it is of high importance to prepare the performance well and to evaluate through out the process. The results also shows that pedagogical drama has the potentials of being a positive imput in the service.
Swedish abstract
Den här uppsatsen är skriven av Maria Nätterlund. Den baseras på ett projekt av tre sceniska gestaltningar som genomförts i två separata söndagsgudstjänster. Syftet är att undersöka på vilket sätt en gudstjänst och dess deltagare påverkas när pedagogiskt drama, i form av scenisk gestaltning, införlivas. Litteraturen som har använts spänner över fälten liturgik och pedagogiskt drama. Efter gudstjänsterna har 21 personer intervjuats om sin upplevelse av den sceniska gestaltningens inverkan på gudstjänsten och om gudstjänsten i sin helhet. Den kvalitativa forskningsintervjun valdes som metod för att komma åt upplevelsernas personliga aspekt. Resultatet visar att scenisk gestaltning påverkar gudstjänsten i stor grad, varför det är viktigt med grundliga förberedelser och ordentlig utvärdering. Resultatet tyder också på att pedagogiskt drama har potential att vara ett positivt tillskott i gudstjänsten.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject gudstjänst
drama
gestaltning
scen
pedagogisk
teater
Handle http://hdl.handle.net/2043/13432 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics