Ungdomsgrupper i teori och praktik

DSpace Repository

Ungdomsgrupper i teori och praktik

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Ungdomsgrupper i teori och praktik
Author Lalander, Philip ; Johansson, Thomas
Date 2012
Swedish abstract
Boken ger kunskaper om ungdomars livsvillkor i en dynamisk samtidskultur, i vilken sociala förändringar och ny medieteknik kontinuerligt förändrar förutsättningar och villkor för identitetsskapande och ungdomskultur. I boken riktas stark fokus mot gruppen och dess betydelse för ungdomars vardagsliv. I denna fjärde upplaga har boken uppdaterats vad gäller ungdomsforskning inom olika områden. Den nya upplagan tar på ett tydligare sätt upp hur frågor om klass åter har blivit högaktuella i ett Sverige där vissa grupper marginaliseras och uppfinner kulturellt kreativa strategier för att skapa mening, sammanhang och respekterade identiteter.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-07574-7
Pages 300
Language swe (iso)
Subject ungdom
senmodernitet
klass
genus
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13441 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics