Pedagogiska spel - Helig graal eller ohelig allians

DSpace Repository

Pedagogiska spel - Helig graal eller ohelig allians

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiska spel - Helig graal eller ohelig allians
Author Lundberg, Per
Date 2012
English abstract
Facing new reality students are expected to deal with new technology. This thesis aim to describe and analyze attitudes regarding the use of edutainment games in Swedish schools. The empiric material consists of interviews with five secondary school teachers. These results are analyzed by previous research in the field. Even if the teachers report positive attitudes towards new technology they also highlight problems regarding the quality of the games. The edutainment games have to be able to compete with commercial games to feel relevant.
Swedish abstract
Med ny teknik förväntas skolan utvecklas för rusta eleverna för den verklighet de möter. Den här uppsatsen avser undersöka vad lärare har för inställning till användandet av pedagogiska datorspel. Det empiriska materialet består av intervjudata med fem lärare i gymnasieskolan. Utifrån en genomgång av tidigare forskning kring vanliga spel och pedagogiska spel har dessa intervjuer analyserats. Även om det finns en positiv inställning till att använda nya metoder i sin undervisning påpekas problem med spelens kvalitet. För att kännas relevanta måste de kunna konkurrera med kommersiella spel.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject pedagogiska spel
edutainment
IKT
TV-spel
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/13446 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics