”Det är ingen jäkla diktatur!” En studie om förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolan

DSpace Repository

”Det är ingen jäkla diktatur!” En studie om förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är ingen jäkla diktatur!” En studie om förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolan
Author Malmgren, Therese ; Javanshoja, Sanaz
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka och analysera hur pedagoger arbetar och tänker kring begreppen inflytande och delaktighet i förskolan. Vi vill även undersöka vilka verktyg pedagogerna använder sig av när det gäller barns inflytande. Våra frågeställningar i denna undersökning är följande: Vilka verktyg använder sig pedagogerna av för att främja barnens rätt till inflytande? Vad har pedagoger för tankar och uppfattningar kring barnens delaktighet och inflytande? Vilka faktorer kan påverkar arbetet med inflytande? Undersökningen visar att pedagogerna arbetar med inflytande och delaktighet på ett eller annat sätt. Det har varit svårt att komma underfund med den egentliga innebörden av begreppen, eftersom det är något som ständigt sker i vardagen utan att pedagogerna hinner reflektera över innebörden. Därför har vi använt oss av två teoretiska begrepp, nämligen kompetensdiskurs och bristdiskurs, som genomsyrar vårt arbete och som har gjort det lättare att förstå och reflektera över pedagogers syn och förhållningssätt i demokratiarbetet. Under undersökningens gång tydliggjordes en del viktiga aspekter som spelar roll för det pedagogiska arbetet med inflytande och delaktighet. Aspekter som vi har fått syn på i undersökningen, och som har spelat en viktig roll i arbetet med delaktighet och inflytande, är bland annat miljön, barnens ålder och språk.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Demokrati
Inflytande
Delaktighet
Pedagogsyn
Mognad
Kompetensdiskurs
Bristdiskurs
Handle http://hdl.handle.net/2043/13454 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics