Vi har bara den värld vi skapar tillsammans med andra - Malmö kommuns satsning på genus- och jämställdhetsarbetet

DSpace Repository

Vi har bara den värld vi skapar tillsammans med andra - Malmö kommuns satsning på genus- och jämställdhetsarbetet

Details

Files for download
Icon
Genus- och jämstä ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vi har bara den värld vi skapar tillsammans med andra - Malmö kommuns satsning på genus- och jämställdhetsarbetet
Author Blessenius, Ninette ; Nilsson, Sara
Date 2012
Swedish abstract
”Vi har bara den värld vi skapar tillsammans med andra – Malmö kommuns satsning på genus- och jämställdhetsarbetet” - Blessenius, Ninette & Nilsson, Sara (2010-2011) Lärarutbildningen, Malmö högskola Då Malmö kommun varje år satsar flera miljoner kronor på arbetet med genus och jämställdhet inom förskolor är syftet med vår undersökning att beskriva och problematisera denna satsning. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer när vi intervjuat genuspedagoger samt en samordnare för genusutbildning i Malmö kommun och på så sätt fått svar på våra frågeställningar som är: - Hur organiserar en kommun jämställdhetsarbetet, för att säkra barns jämställdhet oberoende av kön inom kommunens förskolor? - Hur beskriver genuspedagoger sitt uppdrag i Skåneregionen? - Hur kan förskolepersonal i samarbete med genuspedagogen aktivt arbeta med genus och jämställdhet? För att kunna förstå genuspedagogernas arbete utgick vi från en social-konstruktionistisk begreppsapparat. Begrepp som könsroll, könsmönster, genus samt jämställdhet var aktuella för vårt forskningsområde. Den valda teoretiska utgångspunkten innebar att följande resultat blev synliga. Vår slutsats är att satsningen och ett fortsatt arbete med genusmedvetna pedagoger är något som måste fortskrida, för att alla pedagoger ska kunna arbeta efter styrdokumenten för förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Förhållningssätt
Förskola
Förväntningar
Genus
Pedagog
Jämställdhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13458 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics