”All min energi som jag hade gick åt att vara normal”

DSpace Repository

”All min energi som jag hade gick åt att vara normal”

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”All min energi som jag hade gick åt att vara normal”
Author Fahim Bosevska, Zohra
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att diskutera hur skolan och i synnerhet lärarens förhållningssätt påverkar elevens identitetsskapande i en mångkulturell skola. Metoden för den empiriska insamlingen är kvalitativa intervjuer då studien är baserad på elevuppfattningar och upplevelser under grundskolan. Genom samtal med vuxna före detta elever och ungdomar med annan etnisk bakgrund har det framkommit att de har liknande erfarenheter från grundskolan. De upplever att lärarnas förhållningssätt har haft stor inverkan på deras identitetsskapande och skolprestationer. Studiens fokus ligger på hur lärarnas förhållningssätt till eleverna inverkar på deras identitetskapande, självkänsla och skolprestationer. Undersökningen är byggd på intervjuer och genomfördes under en vecka med före detta elever och ungdomar. Den kvalitativa metoden har gett flera resultat och ytterligare kunskap i ämnet. Genom intervjuer i form av samtal har elevernas egen erfarenhet och uppfattning av lärarens förhållningssätt och dess påverkan på dem tagits upp och diskuterats. Utöver intervjuerna har jag kompletterat med egna reflektioner som har antecknats efter mötena . Resultatet visar att lärarens förhållningssätt påverkar eleverna starkt om än på olika sätt. Av studien framgår att lärare i den mångkulturella skolan påverkar elevers identitetsskapande samt skolprestationer negativt genom tillsägelser och påpekningar om att eleven inte följer svenska normer och värderingar. Det visar sig att vissa lärare i den mångkulturella skolan har svårt att på ett pedagogiskt sätt hantera den mångfald av elever som finns i skolan. Genom arbetet har det framkommit att de olikheter som har påpekats från lärarnas sida har varierat mellan religion, kön, klass samt etnicitet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Identitetsskapande
Socialisation
Förhållningssätt
Samspel
Etnicitet
Integritet
Mångkulturell skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/13485 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics