Pedagogernas syn på lek i förskolan – lek som ett pedagogiskt redskap i lärandet

DSpace Repository

Pedagogernas syn på lek i förskolan – lek som ett pedagogiskt redskap i lärandet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogernas syn på lek i förskolan – lek som ett pedagogiskt redskap i lärandet
Author Al-Zayat, Elena
Date 2012
English abstract
This study is the result of the work I have done in the educational work for the teacher training program at Malmö University. The purpose of this work was to see how teachers in preschool looks at play and learning, to show the teachers' role in the play and learning and to create a sense of how teachers use the game in a learning purpose.
Swedish abstract
Denna studie är resultatet av det arbete som jag har genomfört inom ramen för examensarbetet på lärarprogrammet vid Malmö Lärarhögskola. Syftet med arbetet har varit att se hur pedagogerna på förskolor ser på lek och lärande, att visa på pedagogernas betydelse i leken och lärandet samt att skapa en uppfattning om hur pedagogerna använder sig av leken i ett lärande syfte.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 24
Language swe (iso)
Subject Lek, lärande, förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/13488 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics