Att aktivt arbeta med läsförståelse

DSpace Repository

Att aktivt arbeta med läsförståelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att aktivt arbeta med läsförståelse
Author Mansell, Martina ; Åkerman, Elisabet
Date 2012
Swedish abstract
Studien behandlar arbetet med läsförståelse. Syftet är att ta reda på hur dessa lärare arbetar med läsförståelse. Hur lärarna arbetar med att utveckla elevernas läsförståelse och om detta även arbetas ämnesövergripande. Det aktuella forskningsläget inom problemområdet presenteras och delas upp i stycken. Vid insamling av empiri har kvalitativ intervju gjorts samt observationer i en tredje klass med två lärare som aktivt arbetar med läsförståelse. Det finns olika arbetssätt i undervisningen i läsförståelse och de medverkande lärarna prövar sig fortfarande fram för att erövra ny kunskap, för att stimulera alla elever och gjort sig erfarenheten att samtalet mellan lärare och elev men även elev och elev har stor inverkan.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Inferenser
läsförståelse
motivation
ordavkodning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13489 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics