Skolan som läromedel

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolan som läromedel
Author Qvist, Henrik ; Brunberg, Anders
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka om kunskaperna hos våra elever ökar inom ritningsläsning, genom att eleverna befinner sig i en miljö med ett verkligt objekt. Vi har utfört ett kvasiexperiment med två grupper, där den ena har fungerat som kontrollgrupp. Kontrollgruppen har genom hela experimentet befunnit sig i en traditionell klassrumsmiljö, medan försöksgruppen i halva experimentet har befunnit sig i miljön med det verkliga objektet. Genom att jämföra provresultaten mellan grupperna, har vi fått fram ett kvantitativt resultat, där eleverna i försöksgruppen förbättrade sina resultat betydligt, i motsats till eleverna i kontrollgruppen. Det tyder på att fler elever i försöksgruppen, fick sina lärstilar tillgodosedda i det verkliga objektet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Byggprogrammet
Experiment
Ritningsläsning
Lärstilar
Undervisningsmiljöer
Handle http://hdl.handle.net/2043/13517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics