Pedagogers syn på läs- och skrivsvårigheter

DSpace Repository

Pedagogers syn på läs- och skrivsvårigheter

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på läs- och skrivsvårigheter
Author Morina, Bukurije
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Syftet med min studie är att undersöka pedagogers syn på läs- och skrivsvårigheter, och hur de förhåller sig till detta. Undersökningen har utgått ifrån kvalitativa intervjuer, där jag har intervjuat två pedagoger och två specialpedagoger som har erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter. Resultatet av min undersökning visar att pedagogerna anser att det är viktig att tidigt upptäcka elevernas läs-och skrivsvårigheter för att sätta in åtgärder. Undersökningen visar också att pedagogerna anpassar sig efter individen och elevens behov. För elever med läs-och skrivsvårigheter är det viktigt att arbeta på olika sätt och använda olika metoder och hjälpmedel.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, kompenserande hjälpmedel, kartläggning och utredning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/13557 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics