Lekens betydelse för barnens språkutveckling

DSpace Repository

Lekens betydelse för barnens språkutveckling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekens betydelse för barnens språkutveckling
Author Lindberg, Lina
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse leken har för barns språkutveckling och hur pedagoger använder sig av leken för att stimulera barns språkutveckling. Studien utgår ifrån teorier av Vigotskij och Piaget som forskat om barns utveckling och lärande. I undersökningen använder jag kvalitativa intervjuer för att ta reda på pedagogernas tankar om lek och dess betydelse för barnens språkutveckling. Resultaten visar att samtliga pedagoger har synpunkter som stödjer att leken har stort betydelse för barns språkutveckling. De använder en mängd olika metoder för att stimulera språket genom lek.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject lek
språk
språkutveckling
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/13558 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics