FÖRSTÄRKNING AV EGENVÅRDS FÖRMÅGA HOS PATIENTER MED DIABETES TYP 2 AVSEENDE KOST OCH MOTION

DSpace Repository

FÖRSTÄRKNING AV EGENVÅRDS FÖRMÅGA HOS PATIENTER MED DIABETES TYP 2 AVSEENDE KOST OCH MOTION

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title FÖRSTÄRKNING AV EGENVÅRDS FÖRMÅGA HOS PATIENTER MED DIABETES TYP 2 AVSEENDE KOST OCH MOTION
Author Hakim, Ben Hamida ; Hosai, Haleemi
Date 2012
English abstract
Abstract Background: Type 2 diabetes is a chronic metabolic disorder caused by heredity, obesity, physical inactivity and unhealthy diet. The recommendations regarding self-care activities consists therefore of regular exercising and eating a more healthy diet. Purpose: The aim was to illuminatet how patients with type 2 diabetes describe activities to promote self-care abilities regarding diet and exercise. Method: A literature review was made in which 10 qualitative articles were reviewed. Result: It is possible to promote self-care ability in patients with type 2 diabetes so that they improve their diet and increase their daily exercise with the help of individualized information and support. Motivational interviews, feedback and continuity proved to be successful methods to improve the person’s self-care ability. Another described factor of success was group activities including information, education and support. Individualised support meant that health care professionals showed understanding, empathic and was listening to the patients while group activities meant support and education and to include the entire family.
Swedish abstract
Ben Hamida, H & Haleemi, H. Förstärkning av egenvårds förmåga hos patienter med diabetes typ 2 avseende kost och motion. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2012. Abstract Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk ämnesomsättningssjukdom som orsakas av bl a ärftlighet, övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosam kost. Rekommendationer för egenvård för denna patientgrupp består därför av regelbunden motion och att äta en mer hälsosam kost. Syfte: Syftet var att belysa hur patienter med diabetes typ 2 beskriver åtgärder för att förstärka förmågan till egenvård avseende kost och motion. Metod: En litteraturstudie har gjorts där 10 kvalitativa artiklar analyserats och granskats. Resultat: Det går att förstärka egenvårdsförmågan hos patienter med diabetes typ 2 så att de förbättrar sin kost och ökar sin dagliga motion med hjälp av individanpassad information och stöd. Motiverande samtal, feedback och kontinuitet visade sig vara framgångsrika metoder för att stärka personernas förmåga till egenvård. En annan framgångsfaktor som beskrevs var även grupp anpassat stöd. Med individanpassat stöd menades att sjukvårdspersonalen visade förståelse, empati och lyssnade till patienterna medan grupp anpassat stöd innebar grupputbildning eller att utbilda hela familjen istället för enbart individen
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject Diabetes typ 2, egenvård, information, kost, motion, motivation, stöd.
Handle http://hdl.handle.net/2043/13565 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics