En jämförelse av gymnasiets nya ämnesplan i fysik med kursplan 2000

DSpace Repository

En jämförelse av gymnasiets nya ämnesplan i fysik med kursplan 2000

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title En jämförelse av gymnasiets nya ämnesplan i fysik med kursplan 2000
Author Palm, Martin ; Sjöstrand, Johannes
Date 2012
English abstract
In our essay we have taken a closer look at the syllabus for the physics subject in the Swedish high school. We have compared the content and the formulation between the 2011 syllabus and the 2000 syllabus to be able to locate and analyze similarities and differences between them. Close readings of both the syllabuses and didactic- and pedagogic research have made this comparison and analyzes possible. Our purpose, as future pedagogues, with this essay is to contribute with our view of the syllabuses for the Swedish high school. Our work has shown that Nature of Science and Socio-Scientific Issues has gotten a more significant role than before. That is because physics in the 2011 syllabus is a subject for every member of the society and not just for those who shall continue study at the university.
Swedish abstract
I vår uppsats har vi tittat närmre på styrdokumenten för ämnet fysik i den svenska gymnasieskolan. Vi har jämfört innehåll och formuleringar mellan ämnesplan 2011 och kursplan 2000 för att lokalisera och analysera likheter och skillnader dem emellan. En närläsning av både styrdokumenten och didaktisk- och pedagogisk forskning gjorde denna jämförelse och analys möjlig. Vi som blivande pedagoger vill med detta arbete bidra med vår syn på styrdokumenten för fysikämnet i gymnasieskolan. Genom vårt arbete kom vi fram till att vetenskapsteori (Nature of Science) och samhällsfrågor (Socio-Scientific Issues) har fått en mer betydande roll än tidigare. Detta för att fysiken i ämnesplan 2011 är ett ämne för alla samhällsmedborgare och inte bara för de som skall studera vidare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 68
Language swe (iso)
Subject jämförelse
kursplan 2000
ämnesplan 2011
fysik
skolverket
gymnasieskola 2011
Handle http://hdl.handle.net/2043/13616 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics