Lästraditioner och attityder till läsning - Sex gymnasieungdomar ger sin syn

DSpace Repository

Lästraditioner och attityder till läsning - Sex gymnasieungdomar ger sin syn

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lästraditioner och attityder till läsning - Sex gymnasieungdomar ger sin syn
Author Råberg, Linda
Date 2012
Swedish abstract
Den senaste PISA-studien (Skolverket 2010) visar på en försämrad läsförmåga bland svenska elever jämfört med tidigare studier. I föreliggande examensarbete intervjuades sex gymnasieungdomar om de lästraditioner som förekom under uppväxten, sina läsvanor, samt sin syn på läsning idag. De intervjuade var alla pojkar som läste på El-programmets andra år. Intervjuerna har varit halvstrukturerade och de har relativt fritt fått berätta vad som har påverkat deras läsning eller brist på läsning under uppväxten. Jag har utifrån transkriberat material analyserat deras svar med utgångspunkt i det socio-kulturella perspektivet. Jag har försökt att identifiera literacy-händelser som påverkat deras syn på läsning, samt diskutera skolans roll. I studien framgick det att de elever som hade en förälder/föräldrar som var aktiva läsare med egna aktiva liv smittade av sig till sina barn med en kunskapsmässig bredd som även omfattade hur de tog till sig texter av olika slag. Förekom så kallade ’viktiga andra’ som stöttade i textläsningen så hade även det en positiv effekt på hur de tog till sig texter samt den syn som medföljde upp på gymnasienivå. En annan faktor som visade sig kunna skapa ett intresse för texter var den dragningskraft populärkultur, digitala medier och dataspelande utövade på ungdomarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 66
Language swe (iso)
Subject Literacy
Läsförmåga
Gymnasieelever
Lästraditioner
Sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/13618 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics