Lärstilar & undervisningsmetoder - teoretiska lärare vs. praktiska lärare i teoriundervisning på praktiska program

DSpace Repository

Lärstilar & undervisningsmetoder - teoretiska lärare vs. praktiska lärare i teoriundervisning på praktiska program

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärstilar & undervisningsmetoder - teoretiska lärare vs. praktiska lärare i teoriundervisning på praktiska program
Author Nilsson, Alexander ; Nilsson, Tomas
Date 2012
Swedish abstract
I denna studie används en kvantitativ metod i form av enkätstudie som är till för att ta reda på karaktärsämneslärares och kärnämneslärares undervisningsmetoder. Studien har genomförts på gymnasieskolan där författarna arbetar. För att få ut mer av enkätmetoden så ges de responderade möjlighet till att kommentera kring sina tankar på varje fråga. Syftet med studien var att ta reda på eventuella skillnader och likheter mellan karaktärsämneslärarna och kärnämneslärarna på skolan. I litteraturgenomgången redovisas centrala begrepp, tidigare forskning, förhållanden som styr inlärningen och olika undervisningsmetoder. Resultatet visar att de största skillnaderna är tid som avsätts till grupparbeten, antal studiebesök som görs, hur ofta gästföreläsare används, hur många muntliga redovisningar som görs, hur ofta eleverna får uppgifter som ger mening för andra att lösa och sist hur läraren betygsbedömer kursen. Några likheter som kom fram är att grupper blandas, kollegors material används mycket lite, infärgning av kurser samt infärgning av ämnen gör de flesta och de flesta lärare förklarar nya begrepp och metoder muntligt för eleverna. Det kom även fram punkter som verkar vara helt oberoende av lärartyp. Slutsatsen som vi kom fram till var att karaktärsämneslärarna och kärnämneslärarna har vissa skillnader mellan varandra men som de kan använda till att lära av varandra i den egna undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 94
Language swe (iso)
Subject Didaktik
Inlärning
Inlärningsstilar
Redovisning
Undervisningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/13622 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics