Lärares retorik i klassrummet - Hur lärares egenskaper kan synliggöras med retoriska begrepp

DSpace Repository

Lärares retorik i klassrummet - Hur lärares egenskaper kan synliggöras med retoriska begrepp

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares retorik i klassrummet - Hur lärares egenskaper kan synliggöras med retoriska begrepp
Author Lindberg Väringer, Maria ; Nyström, Karin
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att, genom elevintervjuer och klassrumsobservationer, ta reda på vad som kan göra en lärare bra. Vi har intervjuat sex elever om vilka egenskaper som de tycker att en bra lärare ska ha och vilka egenskaper deras bästa lärare har. Därefter har vi observerat två lärare och försökt synliggöra deras egenskaper med retoriska begrepp. Vi har i huvudsak utgått från den klassiska retorikens begreppsapparat då vi analyserat våra intervjuer och observationer. Utöver klassisk retorik har vi studerat litteratur som rör modern retorik samt retorik i en pedagogisk kontext. Resultaten från intervjuerna visar att eleverna lägger mest vikt vid goda ämneskunskaper samt sociala egenskaper. Under observationerna har vi sett att samtliga egenskaper som lärarna tillskrivits går att koppla samman med retoriska begrepp. Även om det naturligtvis inte finns något enhetligt svar på vad som kan göra en lärare bra så visar våra slutsatser vilka retoriska handlingar som kan leda till att en lärare uppfattas som bra. Dessutom breddar retoriken vår kompetens genom att ge oss ett yrkesspråk som vi kan använda för att tala om, förklara och bedöma verbalt och ickeverbalt språk. Vi har också märkt att många av retorikens metoder kan hjälpa oss att uppnå den dialogiska klassrumsmiljö som vår utbildning förespråkar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 57
Language swe (iso)
Subject ethos
logos
lärares retorik
pathos
retorik
retoriska arbetsprocessen
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13644 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics