Värme och Temperatur i några av de svenska fysikläroböckerna

DSpace Repository

Värme och Temperatur i några av de svenska fysikläroböckerna

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värme och Temperatur i några av de svenska fysikläroböckerna
Author Lang, Andrea ; Zela, Vilma
Date 2012
Swedish abstract
Forskning har visat att läroboken står i centrum för undervisningen och att det vetenskapliga innehållet i en lärobok kan sakna noggrannhet och förstärka felaktiga föreställningar hos eleverna. Därför är det viktigt att undersöka om läroböcker är lämpliga informationskällor för både elever och lärare. Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur begreppen värme och temperatur framställs i svenska gymnasieskolans läroböcker och att med utgångspunkt i vanligt förekommande felaktiga föreställningar om värme och temperatur, undersöka om det finns grogrund för dessa felaktiga föreställningar i läroböckerna. Som vetenskaplig metod valdes kvalitativ textanalys. För att analysera texten skapades ett analysverktyg som sedan användes på fem gymnasieläroböcker i fysik. Resultaten från textanalysen visar att begreppen värme och temperatur framställs på olika sätt i de undersökta svenska gymnasieläroböckerna. I läroböckerna fanns få vilseledande formuleringar men ibland saknades förtydligande påståenden vilket kan bidra till förstärkningen av elevens felaktiga föreställningar om värme och temperatur.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 55
Language swe (iso)
Subject felaktiga föreställningar, läroböcker, temperatur, värme.
Handle http://hdl.handle.net/2043/13645 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics