Humans, Horses, and Hybrids : On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports

DSpace Repository

Humans, Horses, and Hybrids : On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Humans, Horses, and Hybrids : On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports
Author Jönsson, Kutte
Date 2012
English abstract
The fact that horses play an essential role for equestrian sports raises rather specific ethical concerns. Questions like what should be morally permissible to do to (non-consenting) nonhumans for the sake of human interests become urgent. Is it not an example of (animal) rights violation to force nonhumans taking part of sport? However, in this article I argue, from a radical egalitarian point of view, that it is possible to defend the existence of equestrian sports, but not unconditionally. I suggest that it is the masculinity norms in the sports culture that compromise the already complicated relationship between humans and animals, and therefore become an obstacle for the vision of equality between humans and nonhumans.
Swedish abstract
Det faktum att hästar spelar en avgörande roll för hästsport reser en rad speciella etiska frågor. Vad är moraliskt legitimt att göra mot (icke-samtyckande) djur för att möta mänskliga intressen? Är inte hästsport ett exempel på att man kränker djurrättsliga intressen? I den här artikeln argumenterar jag, dock, att det är möjligt att försvara hästsport, men inte villkorslöst. Jag föreslår bland annat att de maskulinitetsnormer som finns inbäddade i idrottskulturen försvårar det redan komplicerade förhållandet som råder mellan människor och djur.
Link http://www.sportstudies.org/content/vol_3_2012/049... (external link to publication)
Publisher Malmö högskola, Idrottsvetenskap
Host/Issue Scandinavian Sport Studies Forum;
Volume 3
ISSN 2000-088X
Pages 49-69
Language eng (iso)
Subject animal rights
animal welfare
equestrian sports
gender equality
masculinity
interspecies egalitarianism
hybrids
ethics
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/13650 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics