De kan, de vill, de vet - Barns tankar om utbildning, yrken och framtid

DSpace Repository

De kan, de vill, de vet - Barns tankar om utbildning, yrken och framtid

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De kan, de vill, de vet - Barns tankar om utbildning, yrken och framtid
Author Andersson, Elisabeth
Date 2012
English abstract
The purpose of this study is to examine schoolchildren’s thoughts on future, education and occupations. Based on this purpose the following questions have been constructed: How prepared are the children to discuss issues concerning education, future and occupations? What makes children think as they do about education, future and occupations? A qualitative approach has been used in the study and six interviews with children on a primary school and three interviews with teachers have been carried out. Previous research shows that sparse studies have been done within this area and that it is difficult to find literature concerning childhood career development. During the analyze Super’s theory on life span, life space, Gottfredson’s theory on circumscription and compromise and SCCT – Social Cognitive Career Theory have been used. The result shows that the interviewed children virtually possess all the concepts that Super means is necessary to make information on occupation and career meaningful and helpful during the early school years. The older children interviewed in the study have also begun to circumscribe themselves in their choices according to the stages that Gottfredson describes. It is also clear that significant others, like parents, teachers and friends, affect how children think. Keywords: children, future, occupation, education, preparedness 
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka skolbarns tankar kring framtid, utbildning och yrken. Följande frågeställningar har formulerats: vilken beredskap har barn att diskutera frågor om utbildning, framtid och yrken? Vad är det som gör att barn tänker som de gör kring utbildning, framtid och yrken? Jag har använt mig av kvalitativ metod och genomfört sex intervjuer med elever på en F-6 skola och tre intervjuer med lärare. Tidigare forskning visar att det inom detta område finns sparsamt med undersökningar och att det även är svårt att hitta karriärteorier som specifikt handlar om hur barn resonerar och utvecklas. För att analysera det empiriska materialet har Supers teori om life span, life space, Gottfredsons teori om begränsningar och kompromisser och Social Cognitive Career Theory (SCCT) använts. Analysen visar att de intervjuade barnen har i stort sett alla de egenskaper som Super menar behövs för att information om yrke och karriär ska bli meningsfull och till hjälp under de tidiga skolåren. De äldre barnen som intervjuats i undersökningen har även börjat begränsa sig i sina val enligt de stadier som Gottfredson beskriver. Analysen visar också att ”viktiga andra”, till exempel föräldrar, lärare och kamrater, påverkar hur barnen tänker. Nyckelord: barn, framtid, yrke, utbildning, beredskap
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject barn
framtid
yrke
utbildning
beredskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/13661 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics