Från topp till tå? De statliga direktivens resa genom en kommun och mötet med dess organisering och översättning

DSpace Repository

Från topp till tå? De statliga direktivens resa genom en kommun och mötet med dess organisering och översättning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Från topp till tå? De statliga direktivens resa genom en kommun och mötet med dess organisering och översättning
Author Svanberg Havik, Alexandra ; Ryström Norén, Sara
Date 2012
English abstract
From head to toe? The national directive's journey through a municipality and the fusion with its organization and translation. There are many examples of studies that have been made in order to find out why the situation around educational and vocational guidance has turned into what it is today. In this essay the focus has been moved from areas of explanations, such as the background of the individuals and a society full of alternatives, which is often mentioned. It has instead landed on the value that for instance organization and the translation of the national directives may have. And by translation we mean the understanding and intrepration of the directives that accurs when people get hold of them. The purpose of the essay has been to follow the national directions of educational and vocational guidance in a municipality and to analyse the organization and the translation of the directives significance. Helsingborg became the study area, a comparatively large municipality. People with different levels of involvement in the educational and vocational guidance have been interviewed about these topics. The result has since alternately been applied with theories of the organizing and translation. The essay’s most important results is that the organization in the municipality and translation of the national directives affects the educational and vocational guidance and also that equal guidance, which is what the municipality aims for, cannot be promised if the phenomenon with translation is not taken into account. Linked to translation is the assessment and follow-up, which is also needed in order for guidance, equal and fair to all students, to be assured. Keywords: assessment and follow-up, educational and vocational guidance, implementation, national directives, organization, translation
Swedish abstract
Det finns många exempel på undersökningar som gjorts för att utreda varför situationen kring studie- och yrkesorienteringen ser ut som den gör idag. I detta arbete har blicken lyfts från förklaringsområden som individers bakgrund och det alternativfyllda samhället, vilka ofta nämns, och istället landat på betydelse som organisering och tolkningen, vilket vi i fortsättningen benämner som översättning, av statliga direktiv kan ha. Syftet med arbetet har varit att följa de statliga direktiven kring studie- och yrkesorientering genom en kommun och analysera organiseringens och översättningen av direktivens betydelse för studie- och yrkesorienteringen. Undersökningsområde för arbetet blev Helsingborgs kommun, en relativt stor kommun, och personer med olika inblandning i studie- och yrkesorienteringen i kommunen har intervjuats kring dessa frågor. Resultatet har sedan växelvis bearbetats med teorier kring organisering och översättning. Arbetets viktigaste resultat är att organisering och översättning påverkar studie- och yrkesorienteringen och att likvärdig vägledning, vilket är det kommunen strävar efter, inte kan utlovas av kommunen om översättning inte tas i beaktande. Kopplat till översättning är utvärdering och uppföljning vilka också behövs för att en vägledning likvärdig och rättvis till alla elever ska kunna säkerställas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 70
Language swe (iso)
Subject genomförande
organisering
statliga direktiv
studie- och yrkesorientering
uppföljning
översättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13662 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics