FATTIG? En studie om pedagogers förhållningsätt till begreppen fattigdom och klass

DSpace Repository

FATTIG? En studie om pedagogers förhållningsätt till begreppen fattigdom och klass

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title FATTIG? En studie om pedagogers förhållningsätt till begreppen fattigdom och klass
Author Näslund, Gabriella ; Petersén, Katrin
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Näslund, Gabriella och Petersén, Katrin (2011) Fattig? En studie om pedagogers förhållningssätt till begreppen fattigdom och klass. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola Denna uppsats handlar om pedagogers förhållningsätt till begreppen fattigdom och klass utifrån ekonomiskt skilda område. Resultaten utifrån analysen visar att fattigdom är svårt att definiera för samtliga pedagoger. Fattigdom är även relativ till tid och plats och vad en individ anser vara nödvändigt för en skälig levnadsstandard. Vidare visar även resultatet att det finns tydliga skillnader i pedagogers förhållningssätt till fattigdom beroende på var de arbetar. Klassbegreppet är för många pedagoger något de inte vill kännas vid trots att resultatet visar att pedagogerna har en tydlig klassindelning och att pedagogerna associerar klass till utbildning, social kompetens och pengar. Fattigdomsbegreppet tycks gå in i klassbegreppet utifrån pedagogernas egna tankar, detta oberoende vilken kommun de arbetar i.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject fattigdom
barnfattigdom
klass
pedagogers förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/13666 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics